ADI SOYADI                                    :    SELDA KORUCU KARADENİZLİ

DOĞUM YERİ                                 :    LEFKOŞA

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE      :   ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YABANCI DİL                                  :   İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ                          :

1- ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2-ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BİLİMSEL  ETKİNLİK VE SERTİFİKALAR: RADYOLOJİ KONGRELERİ VE ÇEŞİTLİ KONULARDA SERTİFAKALAR

UZMANLIK DALI                            :RADYODİAGNOSTİK

BİLİMSEL YAYINLAR                   :

1-Karadenizli S.K., Araz L., Tokaç İ., Dede D., Yüksel E.  ‘’Non-palpabl meme lezyonlarının stereotaktik mammografi eşliğinde telle işaretlenmesi ve biopsi sonuçlarının tartışılması .’’15.Ulusal Radyoloji Kongresi,6-10 Ekim 1996 Nevşehir, Türkiye, S.68

2-Karadenizli S.K., Karadeniz N., Ekici E., Türkçapar F.,  Cinel L., Nabaei S., Gökmen O. ‘’Oral teratom (epignatus)’’. 4.Tibbi Görüntüleme  ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 1999 Belek, Antalya S.E 32

3-Karadenizli S.K, Deveer R., Akbay S.İ., Aydoğdu T. ‘’Olgu Bildirisi : Overin Sertoli-Leydig hücreli tümöründe transvaginal US ve renkli Doppler US bulguları’’.23.Ulusal Radyoloji Kongresi,5-8 Kasım 2002,Göynük,Antalya,S.207

4-Karadenizli S.K., 2015. Meme Ultrasonografi . ln: N.Çiçek (Editör), Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi, Modern Tıp Kitapevi, S.241-777.