Ayrıntılı ( Detaylı ) Ultrason

Ayrıntılı ultrasonografi bebeğin organ gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, amniyon sıvısının fazla olması sebebiyle görülebilirliğin arttığı ve bunun sonucunda yapıların daha ayrıntılı olarak görülebildiği 17 ile 23. gebelik haftaları arasında bu konuda eğitim almış uzman doktorlar tarafından yapılan bir tür ultrasonografi incelemesidir. Bu incelemede bebek ve bebeğe ait yapılar baştan ayağa gözden geçirilir ve ultrasonografi ile gözlemlenebilecek tüm özellikler dikkatli bir şekilde incelenerek bebeğin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi edinilir.

Ayrıntılı ( Detaylı ) Ultrason

Dijital Mamografi

Digital mamografide meme dokusu klasik analog mamografiye göre daha az sıkıştırılmakta ve böylece hastanın hissettiği ağrı daha az olmaktadır. hastanın aldığı radyasyon dozu daha azdır. Meme kanserinin en erken bulgusu olabilen mikrokalsifikasyonlar çok daha iyi görüntülenebilmektedir. hasta görüntüsü arşivlenebilmektedir.

Dijital Mamografi

Mamografi Hangi Yaşta Yapılmalıdır?

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup erken teşhisi hayati önem taşımaktadır. Erken teşhiste temel yöntem mamografidir. Meme Dernekleri Federasyonu ve Türk Radyoloji Derneği’nin önerisine göre mamografi ile tarama programı 40 yaşından başlayarak 70 yaşına kadar yılda bir kez yapılır. 70 yaşın üzerinde ise yılda bir veya iki yılda bir yapılabilir. 40 yaşın altındaki kadınlarda ise önce ultrasonografi önerilir.

Mamografide Alınan Radyasyon Dozu Ne Kadardır?

Mamografi çekimi sırasında alınan radyasyon dozu son derece düşüktür. Yapılan çalışmalar bu dozun bir yılda çevreden alınan radyasyon dozu kadar olduğunu göstermiştir. Digital mamografilerde bu doz daha da düşmektedir.

4 Boyutlu (4D Ayrıntılı Gebelik Ultrasonu) Ultrasonografi

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile birlikte 4 boyutlu ultrasonografi cihazları geliştirilmiştir. Bu cihazlar normal ultrasonografi cihazlarından farklı olarak derinlik ve hacim bilgisi de vermektedir. Böylece 4D görüntüleme tekniği ile anne karnındaki bebeklerde yüz, iskelet sistemi, kalp anomalileri daha iyi görüntülenebilmektedir.

4 Boyutlu Ultrasonografi

Ultrason

Günümüz modern tıbbında ultrasonografi ve renkli Doppler vazgeçilmez bir görüntüleme yöntemidir.

Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak yumuşak dokuların gerçek zamanlı görüntülenmesini sağlar.

Doppler USG ile de kan damalarındaki alum değerlendirilir.

Ultrasonografi,radyasyon,radyokontrast madde kullanılması gerekmediğinden gebeler,küçük çocuklar ve çok yaşlı hastalarda güvenilir görüntüleme avantajı sağlar.

Ultrasonografi

Ultrasonografi nedir?

Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler. Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir. Şua söz konusu değildir. Vücut içindeki çeşitli hastalıkları ve dokulardaki yoğunluk farklılaşmasını tespit etmek için ultrasonik pulse-eko tekniğinin kullanılması metodu.

Ultrasonun tıpta kullanımı

Ultrason, yani yüksek frekanslı ses dalgalarının bütün sahalarda kullanımı gibi tıpta teşhis ve tedavi alanlarında kullanılması oldukça yaygınlaşmıştır. Ultrason dalgalarının fiziki özelliklerinden faydalanılarak geliştirilen aletler bugün gelişmiş hastanelerde, muayenehanelerde çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Ses dalgalarının değişik yoğunluktaki maddelerde yayılma hızları, absorbsiyonları ve yansımaları farklıdır. Ayrıca suyu ısıtmadan buharlaştırma ve taşları parçalama özellikleri de vardır.

Direkt Röntgen Grafileri

Akciğer Grafisi, Vertebra Garafisi, Kemik ve Eklem Grafisi, Sinüs Grafisi, Ektremite Grafisi, Düs Grafisi