Dijital Mamografi

Digital mamografide meme dokusu klasik analog mamografiye göre daha az sıkıştırılmakta ve böylece hastanın hissettiği ağrı daha az olmaktadır. hastanın aldığı radyasyon dozu daha azdır. Meme kanserinin en erken bulgusu olabilen mikrokalsifikasyonlar çok daha iyi görüntülenebilmektedir. hasta görüntüsü arşivlenebilmektedir.

Meme Ultrasonografisi

Ultrasonografi (US) ses dalgalarının kullanılması ile görüntü elde edilmesi yöntemidir.

Meme ultrasonografisi hasta sırtüstü yatar pozisyonda iken meme üzerine jel sürülerek ve uygun prob (görüntü elde etmeyi sağlayan aparat) kullanılarak yapılır. Yaklaşık 20 dakika süren bir tetkiktir.

Radyasyon içermemesi, memede yer kaplayan kistik (içi sıvı dolu kitleler) ile solid (katı kitleler) ayrımını net olarak ortaya koyması nedeni ile yaygın olarak kullanılmaktadır.

40 yaşın altındaki kadınlarda tarama amacı ile yılda bir kez, 40 yaşın üzerindeki kadınlarda ise mamografiye destek olarak meme ultrasonografisi önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mamografi Hangi Yaşta Yapılmalı ?

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup erken teşhisi hayati önem taşımaktadır. Erken teşhiste temel yöntem mamografidir. Meme Dernekleri Federasyonu ve Türk Radyoloji Derneği’nin önerisine göre mamografi ile tarama programı 40 yaşından başlayarak 70 yaşına kadar yılda bir kez yapılır. 70 yaşın üzerinde ise yılda bir veya iki yılda bir yapılabilir. 40 yaşın altındaki kadınlarda ise önce ultrasonografi önerilir.

Mamografide Alınan Radyasyon Dozu Ne Kadardır?

Mamografi çekimi sırasında alınan radyasyon dozu son derece düşüktür. Yapılan çalışmalar bu dozun bir yılda çevreden alınan radyasyon dozu kadar olduğunu göstermiştir. Digital mamografilerde bu doz daha da düşmektedir.

Dijital Mamografi ile Normal Mamografi Arasında ki Fark Nedir ?

– Digital mamografi cihazı ile çekim yapılırken meme dokusu klasik analog mamografiye göre daha az sıkıştırılmakta böylece hastanın hissettiği ağrı daha az olmaktadır.

– Digital mamografide hastanın aldığı radyasyon dozu klasik analog mamografiye göre daha az olmaktadır.

– Meme dokusu yoğun kişilerde digital mamografi ile daha kaliteli görüntüler elde edilmektedir.

– Digital mamografide meme kanserinin en erken bulgusu olabilen mikrokalsifikasyon (küçük kireçlenmeler) çok daha iyi görüntülenebilmektedir.

– Hasta görüntüleri arşivlenebilmekte bir sonraki gelişte önceki ve sonraki görüntüler karşılanabilmektedir.